KOMU POMAGAMY?

Sportowcom

wspieramy wybitnych polskich sportowców.

Chcemy im pomagać, żeby osiągali spektakularne międzynarodowe sukcesy, które będą sławić Polskę na całym świecie.

Animatorom sportu

promujemy kulturę fizyczną i sport.

Uważamy, że maksyma „w zdrowym ciele, zdrowy duch” to podstawa silnego i zdrowego społeczeństwa.

Kombatantom

doceniamy męstwo i odwagę bohaterów.

Wsparcie dla weteranów traktujemy jako nasz obowiązek.

Działaczom społecznym

niesiemy pomoc instytucjom pozarządowym.

Wspieramy każdą ciekawą inicjatywę, która pielęgnuje polskość, polską tradycję i świadomość narodową.

Popularyzatorom historii

promujemy w interesujący sposób historię Polski

Wyróżniamy takie pomysły, które za pomocą nowoczesnych środków uczą o naszej pięknej historii.

Edukatorom

pomagamy w budowie świadomości obywatelskiej.

Popieramy proces budowy kultury zaufania społecznego i zaangażowania w dobro wspólne.

Ludziom dobrej woli

cenimy działania charytatywne

Pomaganie słabszym i potrzebującym to jeden z obowiązków każdego patrioty.
FUNDACJA

O fundacji

Fundacja „Poczuj Dumę.” powstała w 2016 r. z inicjatywy marki odzieży patriotycznej Surge Polonia. Jej celem jest promowanie wartości i postaw, z których wszyscy, jako Polacy, możemy być dumni. Wspieramy wyjątkowych ludzi, którzy swoimi inicjatywami sprawiają, że duma rozpiera nasze serca. Promujemy patriotyzm, ponieważ jesteśmy przekonani, że budujemy w ten sposób kapitał na przyszłość naszego kraju. „Poczuj Dumę.“ – to nas wszystkich łączy. Bądź z nami i pomóż nam budować poczucie dumy wśród Polaków

STATUT FUNDACJI

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Fundacja pod nazwą Poczuj Dumę, ustanowiona przez Surge Polonia Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Krakwoskiej 19-23, 50-424 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000528823 (zwana dalej fundatorem), aktem notarialnym (repertorium A nr A 1054/2016) sporządzonym przez notariusza Pawła Kubal z Kancelarii Notarialnej - Paweł Kubal przy ul. św. Antoniego 12/1B, 50-073 Wrocław z dnia 16-03-2016 (dalej jako "Akt Fundacyjny"), działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. 1991, nr 46, poz. 203) oraz niniejszego statutu.
POBIERZ PEŁEN STATUT
KONTAKT

Dane kontaktowe

  •   +48 530 866 084
  •   ul. Krakowska 19-23 50-424 Wrocław
  •   kontakt@poczujdume.pl

Konto Bankowe

Bank PKOBP

84 1020 4274 0000 1002 0072 5945

Jeśli chcesz nam zadać jakieś pytanie wypełnij formularz kontaktowy.

WYPEŁNIJ FORMULARZ